Mediation | Training | Coaching

Voortgezet ouderschap na scheiding

Voor ouders is het vaak moeilijk om na alle onderlinge spanningen en conflicten tot goede afspraken te komen. De invulling van het ouderschap na de scheiding kan in de nieuwe situatie zoveel problemen opleveren, dat zowel ouders als kinderen onnodig veel schade oplopen.
Ook als mensen al langer gescheiden zijn, kan de gezamenlijke invulling van het ouderschap spaak lopen. Dit komt vaak voor als er bij een van beide ouders ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zoals een nieuwe partner, verhuizing of een baby'tje uit de nieuwe relatie.

Wanneer de ouders er samen niet uitkomen, kan mediation tot een oplossing leiden waarmee beide ouders en ook de kinderen tevreden zijn. Zo zullen de negatieve gevolgen van de scheiding voor de kinderen beperkt blijven.
De gesprekken bij Lianne van Lith vinden plaats met beide ouders. De kinderen kunnen actief bij het proces betrokken worden. Het is voor kinderen belangrijk dat zij, ook na een scheiding, met beide ouders een goede relatie kunnen hebben.