Mediation | Training | Coaching

Training

Lianne ontwikkelt en verzorgt diverse opleidingen, trainingen en workshops voor professionals. Lianne is gespecialiseerd in conflicthantering; mediation; communicatie(vaardigheden); ouders, kinderen en scheiding; gesprekvoering met volwassenen, jongeren en jonge kinderen; protocolontwikkeling over (echt-)scheiding op scholen. Lianne verzorgt haar opleidingsaanbod altijd op interactieve wijze en weet als geen ander de mens achter het gedrag centraal te stellen.

Lianne is ontwikkelaar en opleider van de Basisopleiding Mediation en Opleiding Familie Mediation - beide opleidingen zijn NMI erkend. Zij is als trainer verbonden aan Caleidoscoop - www.caleidoscoop.nu.
Zij verzorgt - in samenwerking - diverse mediationopleidingen, PE activiteiten, evenals (de voorbereiding op) het live- of videoassessment. Lianne is instituutsassessor voor INTOP.

Lianne is een partner in medling.nl en Medling.academy, een merk van Logavak. Medling is een informatie- en kennisportal voor mediation en conflictmanagement. De Medling.academy biedt een substantieel aanbod aan bij- en nascholing voor mediators.
Kijk op: www.medling.nl en www.medling.academy.

Voor verschillende instanties, symposia fungeert Lianne als gastspreker, trainer. Thema's als ouders en kinderen in echtscheiding; de gevolgen van een ouderlijke scheiding voor de kinderen; als professional omgaan met scheidingsproblematiek; bemiddelingsvaardigheden, conflicthantering; instellingsbeleid ten aanzien van echtscheiding; gespreksvoering met kinderen zijn onder andere onderwerpen waarvoor Lianne regelmatig als spreker, trainer op korte of meerdaagse bijeenkomsten wordt gevraagd.