Mediation | Training | Coaching
En de kinderen scheiden mee

En de kinderen scheiden mee, Het Zandkastelenprogramma

Inhoud

Dit boek bevat uitvoerige informatie over de effecten van een scheiding op de betrokken kinderen. Het biedt oudersveel inzicht en diverse handvatten om met de kinderen om te gaan na de scheiding. Doelstelling is de schade die de kinderen door een scheiding kunnen oplopen, zoveel mogelijk te beperken. Voor professionals, die in contact zijn met ouders en kinderen in (echt-)scheidingssituaties, biedt dit boek - naast informatie over de impact van een scheiding op kinderen - praktische tools die zij kunnen overdragen op de ouders om hun kinderen beter te begeleiden in de scheiding.

Auteurs

'En de kinderen scheiden mee, Het Zandkastelenprogramma' is een vertaling (door Renee de Graaf) en bewerking (door Lianne van Lith en Marieke Visser) van het Amerikaanse boek: 'Helping your kids cope with divorce the Sandcastles Way' van Gary M. Neuman.

Bestellen

Het boek (5e druk 2014) is in de boekhandel te verkrijgen.
ISBN: 978 90 6665 512 6

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Uitgeverij SWP

Postbus 257
1000 AG Amsterdam
Tel. 020-3307200

Website: www.swpbook.com
Website boek: www.zandkastelen.swpbook.com
E-mail: swp@mailswp.com